atmdecor.net
ใช้ผ้าม่านกับรางไมโคร
การใช้ผ้าม่านกับรางไมโครเป็นการเลือกที่เน้นความทนทานและอายุการใช้งาน สามารถใช้กับระบบด้ามจูงหรือมือก็ได้ในการเปิดปิดผ้าม่าน รางไมโครจะใช้กับผ้าม่านจีบหรือผ้าม่านลอน ใช้ระบบตะขอเกี่ยวเหมือนรางเชือก …