atifunaldi.com.tr
Yanlış bilinenler
Exitus acta probat – Eylemleri meşru kılan sonuçlarıdır. Başarıya giden her yolmübahtır değil.