atifunaldi.com.tr
İnternet mitleri
İnternet hem teknik hem de son derece sosyal bir konudur. Teknik altyapının üzerinde milyarlarca insan farklı şekillerde iletişim kurarlar. Bu nedenle de internet spekülatiftir. Yani üzerinde herke…