atheistsmetorthodoxy.wordpress.com
Chủ nghĩa vô thần là gì? ╰⊰¸¸.•¨* Vietnamese
ATHEISTS MET ORTHODOXY Chủ nghĩa vô thần là gì? Chủ nghĩa vô thần là quan điểm cho rằng Đức Chúa Trời không tồn tại. Chủ nghĩa vô thần không phải là một sự phát triển mới. Thi Thiên 14: 1, được viế…