ateistcanavar.wordpress.com
Topluca Derlenmiş Ateist Soruları
Önermelerimiz şunlar inançlı arkadaşlar soruları önce anlasın, sonra yorumlasın, en sonra da objektif olarak cevaplasın. Biraz uzun olacak ama bunu siz istediniz. İnançlı olan ve inançlarına güvene…