ateistcanavar.wordpress.com
Kur’an’ın Tek Harfi Bile Değiştirilmedi mi?
Müslümanlar Kur’an’nın Allah tarafından Cebrail aralcılığıyla Muhammed’e vahiy yoluyla indirildiğine ve Kur’an’ın tek harfi bile değişmeden günümüze kadar geldiğine inanırlar. Bu inançlarını dayand…