asyrealtyco.wordpress.com
Львівське підприємство майже повністю заміщує потребу в паливі власним біогазом
ECOTOWN | 29.11.2017912 На львівському підприємстві працює єдиний за масштабом комплекс очисних споруд у Західній Україні, що застосовує біологічні методи очищення стічних вод. Завдяки цьому близьк…