asyraafahmadi.com
Dohong, Senjata Tradisional Khas Suku Dayak
Dohong dahulunya digunakan oleh masyarakat untuk berburu dan bercocok tanam, kini hanya boleh dimiliki oleh pisur atau ketua adat dayak
Author