asulavent.ee
Aasta alustav ettevõtja 2017 – Raido Asula, Asulavent OÜ
Raido Asula loodud ettevõte pakub ventilatsioonisüsteemide paigalduse ja väljaehitamise teenust nii äri- kui ka eraklientidele üle Eesti. Inimesed veedavad keskmiselt 80% ajast ruumides. Ruumiõhust sõltub tervis ja enesetunne - halb õhk võib põhjustada terviseprobleeme. Nõrk ventilatsioon või ventilatsiooni puudumine tähendab, et saastunud õhku ei eemaldata ruumist. Seega