astronomija.mk
Затемнувањето што „покажа“ дека Ајнштајн бил во право
Пред сто години едно целосно затемнување придонесе да се прочуе еден непознат научник, Алберт Ајнштајн. Но како ова сончево затемнување успеа да го прослави Ајнштајн? Десетина години пред да заврши со општата релативност, Ајнштајн ја објави неговата посебна теорија за релативноста, која покажа како просторот и времето се преплетени во една заедничка структура која тој …