astronomija.mk
Теорија на струни: Краток преглед за почетници
Теоријата на струни е една од најреволуционерните и најконтроверзните идеи во физиката чија цел е да ги обедини сите честички и фундаментални сили во природата во една единствена теорија. Заслуги: parameter_bond/Фликр Покрај свеста, вештата рака и остриот мозок, со нашето тело добиваме и испитувачки и љубопитен ум кој упорно да ги сфаќа идеите коишто стојат …