astronomija.mk
Сатурн ги губи своите прстени
Новото истражување на НАСА потврдува дека Сатурн ги губи своите легендарни прстени со максимална стапка процената од набљудувањата направени од Војаџер 1 и 2 пред повеќе декади. Гравитацијата ги влече прстените кон Сатурн во вид на прашлив дожд од заледени честички под влијание на магнетното поле на Сатурн. „Проценуваме дека овој ,прстенест дожд‘ од прстените …