astronomija.mk
Остатоци од ѕвезда што умира помагаат во разбирањето за тоа како се формирал сончевиот систем
Откритието ги надополнува некои од денешните теории за тоа како ѕвездите што изумираат го исполниле универзумот со материјал кој бил почетна точка за формирање на планетите и секако, молекулите кои се прекурзори за постоењето живот. Пред милијарда години, уште пред нашиот сончев систем да се создаде, ѕвезда бело џуџе која била дел од бинарен систем, …