astronomija.mk
Messier објекти
Шарл Месије Шарл Месије (Charles Messier) е роден 1730 година во Франција и уште како млад се има заинтересирано за астрономијата, па се вработува како помлад асистент (подобро кажано чирак) кај еден астроном кој имал своја опсерваторија. Следејќи ги неговите пресметки, ја пронаоѓа Халеевата комета, но тоа откритие му го презема друг астроном, и тоа …