astronomija.mk
Курс по астрономија за деца 2018
По огромниот интерес за Курсот по астрономија за деца минатата година, овојпат повторно ќе се обидеме да им ја приближиме астрономијата на децата на возраст од 7 до 12 години. Идејата е да имаме неколку предавања, но и активности каде учесниците би можеле да видат разни небесни објекти низ телескопите кои ги има Друштвото. Курсот …