astronomija.mk
Статија во магазинот ,,Nature“ ја преврти  теоријата за ѕвездената еволуција наопаку
Оваа недела, ,,Nature“ објави статија која што и пркоси на ѕвездената еволуција. ,, Мислам дека во наредните месеци астрофизичарите ќе треба да ги повторат нивните пресметки.“ – изјави Жил Фонтен, професор по физика на Универзитетот Монтреал, и еден од авторите на на статијата насловена ,, Огромно кислородно јадро од сеизмичката картографија на пулсирачко бело џуџе.“ …