astromaria.wordpress.com
Świat stanął na głowie – służba drze mordę na swojego pana!
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi jasno i wyraźnie: Rozdział I RZECZPOSPOLITA (…) Art. 4. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez…