astromaria.wordpress.com
Wzrost emisji CO2 to drobiazg
Z prof. Leszkiem Marksem rozmawia Stefan Sękowski Prof. Leszek Marks Profesor geologii, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego W łagodniejszej zimie mniej kosztuje ogrzewanie, t…