astromaria.wordpress.com
Kupą mości panowie, a zwycięstwo będzie nasze!
Cóż za wspaniała wiadomość! Po raz kolejny okazało się, że pozbawione prawa do zabierania głosu i ubezwłasnowolnione masy mają realny wpływ na władzę. Wprawdzie nie mamy mediów, a nawet wręcz przec…