astromaria.wordpress.com
Neurolingwistyczne programowanie
Wiem oczywiście, że NLP to tylko narzędzie i jako takie może być użyte zarówno dla dobra ludzkości, jak i dla jej zguby, podobnie jak młotek, którym można coś przybić lub kogoś zabić. Niemniej jedn…