astrodeva.wordpress.com
ELIBERĂRILE 
Eliberez toată agresivitatea şi autoagresivitatea. Eliberez toată trufia, aroganţa, sfidarea, furia, frustrarea şi rutina. Eliberez toată neiubirea, nelumina, nearmonia, neiertarea, necredinţa, fal…