astrodeva.wordpress.com
Frica nu este reală !
Indiferent de situaţie, dacă eşti prezent, dacă eşti atent, mereu ai ceva de câştigat, mereu ai ceva de învăţat! “Frica nu este reală. Singurul loc în care frica poate există este în gândurile noas…