astrodeva.wordpress.com
Rugăciune de curățare foarte puternica cu efect imediat. 
Doamne Dumnezeule, Tatăl Ceresc, Creatorul Cerului şi al pământului, Facă-se voia ta, precum in cer si pe pământ, Eu…….(numele de botez), mă prezint in trup de lumina Hristic in faţa Tatălui Ceresc…