astrodeva.wordpress.com
Pentru a-L putea vedea pe Dumnezeu ai nevoie de iubire, nu de logică
Un om se hotărî să facă o vizită unui pustnic care, după cum i se spusese, trăia nu departe de mănăstirea Sceta. După ce merse cale lungă prin deşert, găsi în sfârşit călugărul. – Am nevoie să ştiu…