astrand.me
Sosiale medie blemmer #skoleoppgave
I min siste skoleoppgave for #sosialemedier ved NTNU, går oppgaven ut på å finne noen eksempler på kampanjer i sosiale medier som ikke gikk helt som planlagt. Det er en del veldig kjente eksempler,…