astrand.me
Delingsøkonomi – Collaborative consumption
Har deling av tjenester mellom personer noen fremtid eller vil det profesjonelle markedet vinne frem ved hjelp av reguleringer og krav til tjenestene? Denne artikkelen i FT beskriver en del av utfo…