assyrian.church
رسالة تعزية من غبطة المطران مار ميلس زيا، لوفاة مثلث الرحمات الكاثوليكوس البطريرك نرسيس بدروس التاسع عشر
رسالة تعزية من غبطة المطران مار ميلس زيا، لوفاة مثلث الرحمات الكاثوليكوس البطريرك نرسيس بدروس التاسع عشر وجه غبطة المطران مار ميلس زيا، الوكيل البطريركي لكنيسة المشرق الاشورية لابرشيات، استراليا و…