assyrian.church
الامثال في الكتاب المقدس، محاضرة للاب شموئيل الشماس اثنييل راعي ارسالية كنيسة المشرق الاشورية في الاردن
الامثال في الكتاب المقدس، محاضرة للاب شموئيل الشماس اثنييل راعي ارسالية كنيسة المشرق الاشورية في الاردن ضمن النشاطات الدينية والثقافية لارسالية كنيسة المشرق الاشورية في الاردن، القى الاب شمو…