asruldinazis.wordpress.com
Ten Menit with Ary GInanjar Agustian
Bismillahhirrahmanirrahim Dengan nama ALLAH yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang waalsysyamsi wadhuhaahaa waalqamari idzaa talaahaa waalnnahaari idzaa jallaahaa waallayli idzaa yaghsyaahaa waalss…