aslog.se
alfabetiskt listade växtnamn (alphabetic list of plants names)
454 ord (words) publ. The names of the plants are in Latin! Hoppa ner till växtlistan. Jump down to the list of plants. Rätt namn på trädgårdsväxten? Right name of the garden plant? Länk…