aslog.se
gestaltningens delar
gestaltningens delar Delarna i gestaltningen är dels det du vill ha som inte finns där idag och det som redan finns där. Det du vill ha står på dina listor. Den ena listan med det du önskar ha och …