aslog.se
Ljus, belysning och färg. Referenser
påbörjad (started) 2017 09 05 Ljus är en förutsättning för visuell gestaltning och för att vi ska kunna ”se”! Det är på grund av att vi har ljus vi kan se färger! En självklarhet, men d…