aslog.se
Varför bygger de så fult?
1 189 ord (words. No english version) publ. 2017 05 10 behöver skrivas om! Jag sitter i mina föräldrars bil. Vi åker genom Uddevalla centrum, nya vägar byggs, gamla byggs om, gamla hus rivs, nya by…