aslietuvai.org
Tikslai
Lietuvos tikslai 50-100 metų laikotarpiui: pasiekti 32-70 mln lietuvių gyvenančių Lietuvos teritorijoje (kiekybė) gyvenimo trukmę pakelti iki japoniško-šveicariško lygio (gyvenimo kokybė)…