aslietuvai.org
Šaltiniai apie Šveicariją
2015 biržely AšLietuvai rėmuose buvo nubalsuota už Šveciariją kaip ateities Lietuvos modelį. Daugiau apie tai Referendumai, neutralitetas, globalus konkurencingumas, mokslas ir aukšta kokybė – švei…