aslietuvai.org
Kopijuoti ar NEkopijuoti kitų valstybių patirtį?
Yra nuomonė, kad neverta ar net neįmanoma kopijuoti kurios nors valstybės patirtį arba modelį į kitą valstybę ir konkrečiai į Lietuvą. Kiek suprantu turima omeny šveicariška vizija arba modelis Lie…