aslietuvai.org
Kodėl lietuviams 21 amžiuje būtina nauja arba atnaujinta pasaulėžiūra?
Visa tai yra vienas bendras didelis klausimas: Lietuviai nebeturi tikėjimo vieni kitais ir bendra ateitimi Lietuvoje, nebeturi bendros jungiančios juos ideologijos arba tikybos, žemas intelekto lyg…