aslietuvai.org
Grįžtamasis ryšys
Bet kokiai organizacijai, organizmui ar valstybei yra būtina žinoti savo realią, objektyvią būklę iš šalies.Žmogui tokią rolę materialiame pasaulyje vaidiną veidrodis.Net (ir juo labiau) jei ji lab…