aslietuvai.org
Etika
Etikos kodeksai darbo eigoje: Kadangi nuolat vyksta darbas ir tobulinimas tai visos AL taisyklės išdėstytos šiuose dokumentuose: mažasis etikos kodeksas aslietuvai.org/al-etika/ (būtinasis PRIVALOM…