aslietuvai.org
AšLietuvai kokybės vadyba, konkursas, prizas ir ženklas
AšLietuvai kokybės standartzs Lietuvai ir lietuviams Nepaliaujamo kokybės kėlimo-tobulęjimo procesas vykdomas nedideliais žingsneliais, kryptingai, visose srityse, asmeniniame-žmogiškame ir darbini…