aslietuvai.org
AL vertybės
How To Define Your Organization’s Values Core Values List with 500 Examples Organizacijos AšLietuvai vertybės yra neo-tradicinės Pagal vieną garsesnių vertybinių vertikalių šiuo metu mes teig…