aslietuvai.org
AL aktyvo apklausos išvados 20170103
Kokius veiksmus ar kryptis AL vertėtų vykdyti? Daugiausia balsų, pirma vieta Balansas tarp teorinio darbo ir įgyvendinimo Antra vieta Susisteminti AL veiklą. Pilnai sutvarkyti viziją, misiją, verty…