asieladvocaat.nl
De eeuwige wederkeer van het pardon - De Asieladvocaat
Pardonregelingen zijn dus uitzonderingen, maar keren telkens terug. Elke poging om bij nieuw beleid degenen die nog onder het oude beleid vallen te ontzien leidt tot jaren juridisch getouwtrek. In plaats van meer orde volgt meer chaos. Het is duidelijk: de geschiedenis van de pardonregeling zit vol met paradoxen. Hoe komt dat? Misschien zit het …