ashutoshblog.in
मराठवाडा मुक्तीसंग्राम
marathwada muktisangram मराठवाडा मुक्तीसंग्राम १३ सप्टेंबर १९४८,संभाजीनगर अर्थात औरंगाबादच्या इतिहासात हि तारीख सोनेरी अक्षरांनी लिहून ठेवण्याजोगी आहे.