ashnaie.com
محاکمه یکی از رهبران فرقه “مورمون” به اتهام داشتن ۲۴ همسر در دادگاه کانادا - آشنایی با مسیحیت
وینستون بلک مور یکی از رهبران کلیسای مورمون، اهل بانتیفول، …