asheshambasta.com
WB-04C-4372
A fleeting portrait in Kolkata, India.