asebeia.wordpress.com
Genusvetenskapen är vår tids kyrkliga överhöghet
Jag minns väldigt väl hur dryga 10 års humaniorastudier var fyllda till bredden om åsikter om människans kön. Jag säger åsikter eftersom några konkreta faktiska bevis för de sociala konstruktionern…