asclepios.co
Škola bazalne stimulacije, info - Asclepios - asclepios.co
Asklepios organizuje drugu po redu školu za Bazalnu stimulaciju za profesionalce u saradnji Ciriškim udruĹženjem za BS od 7.02. do 7.06.2020. u Beogradu