asclepios.co
Love &Spirit za decu - Asclepios - asclepios.co
Love &Spirit program za decu odvijace se u toku zimskog raspusta, od 1. do 17. februara 2020.godine u Holiju.Predvidjen je za uzrast od 9 do 12 godina