arxiveslides.wordpress.com
Strategie zarządzania płynnymi aktywami, Sopot, 18 i 19 kwietnia
ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE – SOPOT – 18/19.04.2016r. Źródło informacji: ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE – SOPOT – 18/19.04.2016r. FORMULARZ ZGŁOSZENIA…